วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน (Home Retention) เมื่อผ่อนครบ 3 ปี จากธนาคารเดิม ธนาคารออมสิน(ครั้งที่ 2) ฉลอง ๑๕๗,๕๕๕ วิว ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ : "อัพเดทข้อมูลล่าสุด 26 เมษายน 2561"

สวัสดีกันอีกครั้งกับเรื่องหนี้บ้านกันครับ "อัพเดทข้อมูลล่าสุด 26 เมษายน 2561"

ในที่สุดผมก็ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 จากธนาคารเดิม ธนาคารออมสิน ณ วันนี้ 26 เมษายน 2561(ล่าช้าจากเดิมที่จะครบสัญญา 3 ปีไป 9 วัน!!!)
(หมายเหตุ: อ่านบทความปกติจากการขอปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก ที่บรรทัด (What's New?   New version V.5.0G is available now !! <Latest updated on May 29, 2016 at 02.18 a.m.> ) นะครับ

ได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่สินเชื่อคนเดิม(ที่มีข้อพิพาทกัน อ่านได้จากข้อมูลตัวสีแดงด้านล่างครับ)ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.03 น. ว่า ที่ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปนั้น อนุมัติแล้ว(ทั้งที่ส่งไปขอปรับอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าตั้ง 2 เดือนกว่าจะครบ 3 ปีดอกเบี้ยคงที่) ให้เข้ามาเซ็นสัญญาได้เลยในวันนี้(26 เมษายน 2561) ผมก็โอเค เตรียมตัวไปที่ธนาคารออมสินสาขาที่ห้างดังแถวถนนศรีนครินทร์ โดยแจ้งเพิ่มเติมมาว่า ให้เตรียมเงินไปด้วยเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม 0.75% ของวงเงินกู้ที่เหลือ อันนี้ผมขีดเส้นใต้ไว้ให้ เพราะแต่ก่อนคือวงเงินกู้ตั้งแต่ครั้งแรกที่กู้เลย ไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่ make sense เพราะเราผ่อนไปเงินต้นก็ลดลงไป ทำไมเอาวงเงินกู้เดิมทีแรกตลอด??  เดี๋ยวลองอ่านดูจะพบปัญหากับการคำนวณค่าธรรมเนียมอีกครั้งครับ เพราะมันออกมาไม่ตรง เดี๋ยวจะมาทำความเข้าใจกันต่อไป

ผมไปที่สาขา แล้วกดบัตรคิวได้เรียกคิวเลย ก็รอเซ็นสัญญาแนบท้ายครับ กับอัตราดอกเบี้ยใหม่ 4.5% ต่อปีคงที่ 3 ปีด้วยกัน เพราะสัญญาเดิมครบ 3 ปี คงที่ 4.5% เมื่อ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา แต่ผมไปถามวันที่ 17 เมษายน ก็ยังไม่ได้คำตอบ จนมันลอยตัวที่ 6.25% มา 9 วันด้วยกัน เอาหล่ะ งั้นมาดูเอกสารที่ได้และลงมือเซ็นในวันนี้กันครับ่วามีอะไรบ้าง จะได้รับทราบกัน

1.บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินกู้หลัก(หน้า 1 และ 2 แผ่นเดียวกัน)

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้บ้านเดิม หน้า 1/2


บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาเงินกู้บ้านเดิม หน้า 2/2
2.ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย เป็นคงที่ 4.5% ต่อปี 3 ปีแรก 

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1,723.25 บาท (คำนวณจาก 0.75% ของภาระหนี้เดิม ณ วันเซ็นสัญญา ไม่ใช่เงินต้นคงเหลือเดิม)
 ก็จะได้เอกสารมา 2 แผ่น 3 หน้าดังแสดงด้านบนนี้ เสร็จแล้วผมเลยเดินออกจากธนาคาร แต่เอ๊ะ....ลองคำนวณค่าธรรมเนียมที่ชำระไป 1,723.25 บาท มันตรงกันมั้ย ก่อนจิ้ม ขอแสดงใบเสร็จชำระเงินงวด งวดล่าสุดก่อนเซ็นสัญญาแนบท้ายกันก่อนครับ จะได้เข้าใจตรงกัน

ใบเสร็จรับเงิน งวดล่าสุด(19 เมษายน 2561)ก่อนเซ็นสัญญา 26 เมษายน 2561
ผมชำระเงินงวดครั้งล่าสุดคือวันที่ 19 เมษายน 2561 ชำระไป 5,000 บาท เหลือเงินต้น 229,462.80 บาท ไอ้เราก็คิดว่า จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม = 0.75% x 229,462.80 = 1,720.971 บาท อ้าว...แล้วทำไมตัวเลขในใบเสร็จไม่ตรงนะ ตัวเลขคือ 1,723.25 บาท แม้ว่ามันจะต่างกันแค่ 2 บาทกว่าก็ตาม ผมเลยเดินกลับเข้าไปถามเรื่องการคิดคำนวณอีกครั้ง พอดีเดินออกมาแค่นอกตัวธนาคารแต่ไม่ได้ไปไหนไกล แล้วก็ได้คำอธิบายมาโดยมีใบด้านล่างแนบมาด้วย มาดูใบ print จากระบบธนาคารออมสินสำหรับลูกค้าเงินกู้กันครับ

ใบ print จากระบบธนาคารออมสิน สำหรับเพิ่อดูยอดเงินคงเหลือ และดอกเบี้ยค้างจ่าย
ผมตีกรอบสีแดงไว้ให้แล้ว 2 บรรทัดคือ 1. Principal Balance กับ 2.ดอกเบี้ยค้างรับ นั่นคือ 1. Principal Balance คือยอดเงินต้นคงเหลือของเราครับ ซึ่งมันเท่ากับ 229,462.80 ซึ่งตรงกันเป๊ะๆกับเงินคงเหลือจากใบเสร็จชำระเงินงวด งวดล่าสุดที่ผมชำระในวันที่ 19 เมษายน 2561 มาดูตัวเลขต่อไป 2.ดอกเบี้ยค้างรับ ซึ่งก็คือ 275.03608 และคอลัมน์สุดท้ายปัดทศนิยมเป็น 235.04 บาท ซึ่งตรงนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้ามา อธิบายได้ว่า มันคือดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารควรจะได้จากวันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันนี้ 26 เมษายน 2561 วันที่แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม รวม 7 วันด้วยกัน เป็นเงิน 235.04 บาท ซึ่งทั้ง 2 ตัวเลขนี้รวมกันเป็นภาระหนี้ 229,462.80 + 235.04 = 229,737.84 บาท ณ วันที่เซ็นสัญญาเพิ่มเติม จึงนำตัวเลขนี้มาคำนวณค่าธรรมเนียมอีกที จะได้เป็น 0.75 x 229,737.84 = 1,723.0338 ปรับขึ้นเป็น 1,723.25 บาท นั่นเอง! ก็เป็นอันเข้าใจและยอมรับการคำนวณดังกล่าวครับ

ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกับการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรก ครั้งที่ 2 ไปนะครับ ครั้งนี้ล่าช้า ไม่พอดีกับอัตราดอกเบี้ยที่ครบ 3 ปีเหมือนครั้งที่แล้ว สาเหตุมาจากเจ้าหน้าที่สินเชื่อเต็มๆ เพราะผมเองก็ทำเรื่องขอปรับก่อนล่วงหน้า 2 เดือนด้วยกัน ทำไมครั้งแรกทีได้ ครั้งนี้ทำไม่ได้? ขอให้คะแนนกับการทำหน้าที่นี้ 5 เต็ม 10 ครับ
============================================

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไปติดตามเรื่องขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากเจ้าหน้าที่ธ.ออมสิน "อัพเดทข้อมูลล่าสุด 17 เมษายน 2561"

ผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่มาวันนี้(17 เมษายน 2561) ปรากฎว่า เจ้าหน้าที่ตอบผมไม่ได้ว่าที่ผมขอลดดอกเบี้ยเป็นคงที่ 3 ปีนั้น ไปอยู่ขั้นตอนไหนแล้ว?? ซึ่งความเป็นจริงแล้ว วันนี้ หรือพรุ่งนี้ผมควรไปเซ็นสัญญาบันทึกแนบท้ายด้วยซ้ำ! เหมือนกับ 3 ปีที่แล้ว แต่ผลปรากฎว่า ไม่รู้ แค่บอกว่าตามคิว...คือตลกมั้ยครับ ผมเขียนแบบฟอร์มขอลดดอกเบี้ยและส่งให้เจ้าหน้าที่คนนี้เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ล่วงหน้า 2 เดือนด้วยหกัน แต่ 1 เดือนต่อมาโทรมาแจ้งผมว่า ผลปฏิเสธ เพราะล่วงหน้าเกินไป (2 เดือนเนี่ยนะ ล่วงหน้าเกินไป 3 ปีที่แล้วก็ขอ 2 เดือนก่อนจะถึง) เอาหล่ะ...ไม่ว่ากันอาจจะจริง เขาบอกจะส่งให้อีกครั้ง...ผมก็รับฟังไป 
พอช่วงก่อนหยุดยาวสงกรานต์ ผมไปหาเจ้าหน้าที่อีกครั้ง เจ้าหน้าที่สินเชื่ออีกคน แกบอกพนักงานสินเชื่อรับทราบแล้ว หัวหน้าสินเชื่อก็รับทราบ ไม่พลาดแน่ๆ แต่บอกวันที่มาเซ็นสัญญาแนบท้ายไม่ได้ เพราะผมถามไปว่าจะให้มาเซ็นสัญญาแนบท้ายวันไหนครับ? 
พอมาถึงวันนี้ เงียบไม่มีสายโทรเรื่องการเซ็นสัญญา ผมเลยไปสอบถามด้วยตัวเอง ก็เป็นอย่างที่ผมว่าไปคือ ไม่มีผลลัพธ์อะไรเลย ก็เป็นอย่างนี้ครับ เจ้าหน้าที่ทำงานกันแบบนี้ ก็ได้แต่สาปส่ง ขออย่าให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เพราะทำงานแบบเรื่อยเปื่อยมากๆ ไม่เหมือน 3 ปีก่อนเลย ถ้าผมทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยไม่กี่วันนี้ก็ไปอย่าง นี่ทำเรื่องวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ล่วงหน้า 2 เดือน!
ธนาคารออมสิน สาขาห้างใหญ่ที่สุดถนนศรีนครินทร์
============================================

อัพเดทข้อมูล 22 กุมภาพันธ์ 2561
มีเรื่องจะมาแจ้งครับ ผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมาเมื่อวันที่ 21 กพ. 61 เมื่อวานนี้เรื่องขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ได้ข้อมูลใหม่คือ
ค่าธรรมเนียมขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน = 0.75% ของยอดวงเงินต้นคงเหลือ ณ วันทำสัญญาเพิ่มเติม
จุดที่เปลี่ยนแปลงคือ
1.ค่าธรรมเนียมลดลงจากเดิม 1.25% เป็นอัตราใหม่ 0.75% ลดไป 0.5% ด้วยกัน
2.ยอดวงเงินต้นที่คิด คือวงเงินต้นคงเหลือ ณ วันทำสัญญา ไม่ใช่วงเงินกู้ตั้งแต่เริ่มแรกอีกแล้วครับ 
ทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ทุ่นค่าธรรมเนียมไปได้ทั้ง 2 อย่างด้วยกัน ถือว่าทางผู้บริหารของธนาคารออมสินได้รับฟัง feedback จากลูกค้าแท้จริงครับ อันนี้ขอยกย่อง ส่วนผมก็จะครบ 3 ปีในอีกเดือน 2 เดือนนี้ ก็จะขอปรับดอกเบี้ยอีกครั้ง ไว้เสร็จกระบวนความจะมาแจ้งอีกครั้งครับ
============================================

What's New?   New version V.5.0G is available now !! <Latest updated on May 29, 2016 at 02.18 a.m.>
วันนี้เป็นวันที่ครบรอบสัญญาเงินกู้บ้านกับธนาคารออมสิน 3 ปี พอดิบพอดีด้วยกัน ซึ่งผมได้ไปทำธุรกรรมขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน หรือ โฮมรีเทนชั่น(Home Retention) ซึ่งจะสามารถทำได้เมื่อสัญญาเงินกู้ครบ 3 ปี ในกรณีทั่วๆไป หรืออาจจะมากกว่านั้น(เช่น 5 ปี อย่างกรณีโปรน้ำท่วม) ในกรณีที่ใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นแล้วแต่ช่วงจังหวะที่ได้โปรนะครับ สำหรับของผมคือ ครบ 3 ปีแล้วอัตราดอกเบี้ยก็จะลอยตัว เป็น MLR - 0.5 % ซึ่งพอคำนวณเบ็ดเสร็จ ก็จะเท่ากับ 6.625 % ต่อปี นรกชัดๆเลยใช่มั้ยครับ?? ยังไงซะก็ต้องขอลดอัตราดอกเบี้ย ปล่อยไปให้ลอยตัวไม่ไหวหรอกครับ

ดังนั้น ก่อนจะถึงวันนี้ ผมเลยยื่นขอเข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ ซึ่งผมไม่เลือกรีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่น(ดูขั้นตอนรีไฟแนนซ์ตามนี้ครับ)แล้ว เพราะดูๆแล้วอัตราดอกเบี้ยออมสินถูกกว่าสถาบันการเงินอื่นๆครับ แล้วเราจะเสียเวลาทำนิติกรรมและเสียค่าธรรมเนียมจดจำนอง, ฯลฯ เพิ่มเติมไปอีกทำไม ไม่เอาแล้วครับ ขอซบอกออมสินเป็นธนาคารสุดท้ายแล้ว

แต่เพื่อให้เห็นภาพว่า ถ้าใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR - 0.5 % หรือ 6.625 % ต่อปี โดยไม่ทำอะไร กับขอลดอัตราดอกเบี้ยโดยมีค่าใช้จ่าย 1.25% ของวงเงินกู้เดิม ตกลงทางเลือกขอลดดอกเบี้ยจะคุ้มค่าจริงๆมั้ย?? เลยทำตารางเปรียบเทียบออกมาให้ดูกัน ก่อนที่จะไปต่อขั้นตอนถัดไป

จากกราฟด้านบนจะเห็นว่า ด้านซ้ายมือคือแบบเดิม กับ ขวามือแบบลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งต้องใส่ค่าใช้จ่าย 1.25% ของวงเงินกู้เดิม หรือ 7,237.50 บาทอเข้าไปด้วยครับ ผลออกมาคือ ช่วงเดือนแรกจะติดลบ 6,429.73 บาท แต่พอผ่านมาแต่ละเดือนติดลบจะลดลงและกลับมาเป็นบวกที่เดือน 10 และถ้าพิจารณา 3 ปี หรือ 36 เดือนด้วยกัน จะพบว่า แบบด้านขวาคือลดอัตราดอกเบี้ยนั้น จะได้ผลต่างถึง 20,984.71 บาท !! ซึ่งเป็นตัวยืนยันว่าคุ้มค่าในการขอลดอัตราดอกเบี้ย หรือรีเทนชั่น ครับ!!!

ผมเลยยื่นเรื่องนี้เมื่อปลายๆเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ และก็ต้องไปทำเรื่องที่สาขาที่เราไปขอสินเชื่อไว้ตั้งแต่ครั้งแรกด้วยครับ ทำที่สาขาอื่นของออมสินไม่ได้ครับ

หลักฐานที่ต้องนำไปด้วยคือ
1.บัตรประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
ยิ่งทำเร็วก็ดีครับ เพราะจะได้พอดี หรือเสร็จก่อน กับวันที่จะครบรอบสัญญาเงินกู้เรา ไม่ต้องไปเสียให้กับอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเปล่าๆ หลายวันแพงๆครับ หนังสือแบบฟอร์มขอได้ที่ธนาคารออมสินตามรูปด้านล่างครับ


หนังสือขอเข้าร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเคหะ ธ.ออมสิน

พอเขียนแบบฟอร์มเสร็จ เลือกอัตราดอกเบี้ยขณะนั้น ในที่นี้มีอยู่ 2 options (ไม่นับข้อ 3 ที่ต้องทำประกันวงเงิน) คือ แบบ 1 และ แบบ 2 คงที่ 4.5% ต่อปี 3 ปีแรก แล้วหลังจากนั้นเป็น MLR - xx (ผมเลือกแบบนี้ ต้องกรอกเองในช่องอื่นๆ) ตามรูปอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ(แบบพิเศษ) ด้านล่าง


อัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือก 2 แบบ(ไม่นับข้อ 3 แบบทำประกันวงเงิน)

*** อัพเดทข้อมูลล่าสุด: ธนาคารออมสินให้ลดอัตราดอกเบี้ยได้แบบเดียว คือแบบที่ 2 และเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ใช้ได้ 3 ปี เป็นลดลงเหลือแค่ 2 ปี พอปีที่ 3 ก็เปลี่ยนเป็น MRR-0.75 % ต่อปี ตามเอกสารด้านล่าง บอกตรงๆว่าโหดมากๆ ออมสินเปลี่ยนไปแล้วครับ!!!
เอกสารที่ทางเจ้าหน้าสินเชื่อธนาคารออมสินให้และอธิบายผมมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559

แต่แล้ว พอผ่านไป 1-2 สัปดาห์ ทางธนาคารก็โทรติดต่อผมมาอีกครั้งครับ ที่ติดต่อมาก็ด้วยสาเหตุดังนี้
1.ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลง(สูงขึ้นจากเดิม 0.75% ของวงเงินกู้เดิม(4,342.50 บาท) เป็น 1.25% ของวงเงินกู้เดิม(7,237.50 บาท)) และ
2.นโยบายธนาคารใหม่ เปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง MLR มาเป็น MRR เริ่ม 1 เมษายน 2558 ซึ่ง MRR มันแพงกว่า MLR ครับ
คำเฉลยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เล่าให้ผมฟังก็คือ MD ใหม่ของออมสิน ย้ายมาจากธนาคารสีเขียว ซึ่งเล่นนโยบายแบบไม่สงสารประชาชนกันเลยทีเดียว เอานโยบายของเอกชนมาใส่ในธนาคารรัฐบาล ดูสิครับ เดี๋ยวต่อมาจะเป็นอย่างไร ผมจะคอยดู
ทำให้ผมต้องเข้าไปเซ็นสัญญาในแบบฟอร์มใหม่ครับ เพราะมีการเปลี่ยนตัวเลข ซึ่งผมก็เข้าไปช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา แล้วเจ้าหน้าที่ก็แจ้งผมมาว่า ให้มาเซ็นบันทึกแนบท้ายสัญญา(Amendment)(ดูได้จากเอกสารด้านล่าง) ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ซึ่งก็คือวันนี้ครับ แล้วเตรียมเงินค่าธรรมเนียม 7,237.50 บาท มาจ่ายด้วย ก็เป็นอันเสร็จ ได้ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% นับจากวันนี้(17 เมษายน 2558) ไปอีก 3 ปีเต็มครับ เพิ่มจากเดิม 3.45% มาอีกเล็กน้อย แต่ก็ถือว่าถูกแล้วครับ แถมคงที่ตั้ง 3 ปีด้วย


บันทึกแนบท้ายสัญญา ครั้งที่ 1 (Amendment 1)

ค่าธรรมเนียมขอปรับอัตราดอกเบี้ย = 1.25% ของวงเงินกู้เดิม(ไม่ใช่วงเงินกู้คงเหลือนะครับ)


ก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการการขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้าน (Home Retention) ในที่นี้คือธนาคารออมสินนะครับ ทุ่นเงินไปอีก 3 ปี แล้วค่อยมาเจอกันใหม่ 3 ปีหน้าครับ สวัสดี...ปลดหนี้เร็วๆครับ

บทความที่เกี่ยวเนื่องกัน
1.มอบวิธีคำนวณเงินงวดผ่อนบ้าน (โปรแกรม, ตาราง Excel) ใหม่ล่าสุด Version 5.0G ออนไลน์ ผ่าน Google Document มาฝากเพื่อนๆ

2.ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน จากธอส.ไปธนาคารออมสิน, โปรแกรม EXCEL, คำนวณเงินผ่อนบ้าน, การเลือกธนาคาร, การปิดบัญชีเงินกู้บ้าน(ขายบ้าน)เมื่อยังอยู่ในช่วง 3 ปีแรก


3.อัพเดทสถานะการชำระเงินงวด ผ่อนบ้าน ธ.ออมสิน เป็นตัวอย่าง เทียบกับโปรแกรม Excel ที่ทำขึ้นมา

เห็นว่าบทความนี้น่าสนใจ รบกวนกดแชร์ด้วยครับ

Booking.com

124 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ7 พฤษภาคม 2558 14:50

  Retention Rate กำหนดไว้ในสัญญาตัวแรกไม่ใช่หรือครับ ธนาคารมีสิทธิกำหนดขึ้นมาใหม่เองตามใจชอบหรือครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อัตราดอกเบี้ยของการรีเทนชั่นไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาตอนครั้งแรกนะครับ พอ 3 ปี ก็ลอยตัว
   ส่วนถ้าจะขอรีเทนชั่นก็ยื่นความประสงค์เข้าไปที่ธนาคาร โดยเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ขณะนั้นครับ ในที่นี้มี 2 ตัวเลือกตามที่ผมบอกไว้ ผมเลือก 4.5% คงที่ 3 ปีครับ

   ลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 พฤษภาคม 2558 22:35

  เคยทำเรื่องขอลดอัตราดอกเบี้ยจากแบงค์เขียวค่ะ ตอนที่ครบ สามปี

  ธนาคารบอก อัตราที่ให้เหมาะสมแล้ว

  ตัดสินใจ รีไฟแนนซ์ เลยค่ะ ตอนนี้ก็ใช้บริการ ออมสินอยู่ค่ะ เด๋วพอครบ สามปีกับออมสิน จะลองทำเรื่องขอปรับลดเหมือนกันค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดีแล้วครับที่รีไฟแนนซ์มา
   ออมสินถือว่าดอกเบี้ยถูกครับเมื่อเทียบกับธนาคารอื่นๆ

   ลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ9 มิถุนายน 2558 17:15

  รบกวนถามนิดนึ่งคะ ตอนนี้จะครบ3ปีเดือนหน้า เงินต้นเหลือประมาณ1.5 ล้านแล้วขอปรับลดดอกเบี้ย เป็น 4.5% อีก3ปีใช่ไหมค่ะ แล้วถ้าปีที่2 ยังไม่ทันครบ3ปีเอาเงินไปถมสัก 5 แสนให้เงินต้นลดลงจะได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ปี แม้ว่าไปโปะเพิ่มอีก 5 แสนบาท ตราบเท่าเงินต้นยังเหลืออยู่ภายใน 3 ปี ก็สามารถทำได้ครับ ไม่เสียค่าปรับครับ

   สรุปคือทำได้ครับ ดอกเบี้ยที่จ่ายจะได้ลดลง

   ลบ
  2. แนะนำ d/l excel นี้เพื่อดูยอดคงเหลือหลังจากโปะไป 5 แสนในปีที่ 2 ว่าครบ 3 ปีจะเหลือยอดเท่าไหร่ครับ
   http://athlons.blogspot.com/2011/04/blog-post_12.html

   ลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ11 กรกฎาคม 2558 23:38

  คำนวณแล้วดอกเบี้ยแบ้งค์น้ำเงินถูกกว่านะคะ ดูจากยอดเงินต้นคงเหลือของงวดที่ 37 เงินต้นเหลือน้อยกว่าแบ้งค์ชมพู ตอนนี้แบ้งค์น้ำเงินมีโปรฟรีค่าธรรมเนียมด้วยค่ะ (ไม่ได้หน้าม้า แต่เพิ่งไปสอบถามข้อมูลจะรีไฟแนนซ์วันนี้มาค่ะ)

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เข้าใจที่จะสื่อครับ

   ส่วนข้อมูลที่ผมนำมาแชร์ก็เพื่อให้ท่านที่ใช้บริการธ.ออมสินอยู่รับทราบขั้นตอนการขอลดเงินต้นครับ ส่วนใครจะใช้ธนาคารไหนผมไม่ได้สนครับ ตามสบายของแต่ละคน ส่วนแบ๊งค์น้ำเงินนี่คืออะไร ผมไม่เข้าใจ ธนบัตรบ้านเรามีสีน้ำเงินด้วยหรือ?

   ลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ4 สิงหาคม 2558 15:42

  ตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่กับ ธอส.ครับ ซื้อมาราคา 1,800,000 ผ่อนมาครบ 5 ปีนี้ เหลือ 1,600,000 บาท ดอกเบี้ยตอนนี้ 5.85% เยอะมากครับ ส่งค่าบ้านเดือนละ 11,900 บาท ว่าจะไม่ส่งต่อก็กลัวจะโดนฟ้องล้มละลาย ซื้อมายังไม่เคยอยู่เลยครับให้แต่คนเช่าแรกๆค่าเช่าก็พอได้ ทุกวันนี้เก็บค่าเช่าเดือนละ 4,000 กะจะไม่ส่งต่อแล้วครับนอกจากจะยอมให้ยึดแล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับ ตอนนี้ก็ขายยังไม่ได้หรือจะยกให้เลยยังไม่มีคนเอาต่อเลยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ได้ครับ หยุดส่งไม่ได้ เรื่องจะยาวเลย ทนผ่อนๆไปก่อนเหมือนผมครั้งแรกที่ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้อยู่ผ่อนเดือนละ 2 หมื่นแต่ก็ต้องส่ง แล้วรีบประกาศขายบ้านครับ ขายขาดทุนก็ได้ แต่ห้ามขาดส่งแล้วปล่อยให้โดนยึดเด็ดขาด เพราะเขาจะขายทอดตลาดด้วยราคาที่ถูกมากๆ ส่วนต่างที่ขาดไปเขาก็จะมาเรียกเก็บกับเราอีกที หนังชีวิตครับ

   ลบ
  2. ข้อมูลดีมากครับ ขอบคุณครับ ผมก็ผ่อนกับออมสินจะครบโปรสามปีอีกสี่เดือนที่จะถึงแล้วครับ คงต้องทำแบบคุณ Athlons แล้วล่ะครับ เหลือต้นอีกล้านต้นๆก็หลุดพ้นแล้วครับ

   ลบ
  3. บ้านอยู่แถวไหนค่ะ เผื่อสนใจอยากซื้อต่อค่ะ
   line id. ellebeny

   ลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5 ตุลาคม 2558 22:21

  ตอนนี้ ออมสิน ไม่ยอมให้ปรับดอกเบี้ยแล้ว ครับ อ้างว่านโยบายผู้บริหารใหม่
  ทำได้เหรอครับ? คิดจะเปลี่ยนอะไรก็ได้
  ควรจะใช้นโยบายใหม่กับลูกค้ารายใหม่ คือต้องแจ้งให้รับทราบข้อมูลนี้ด้วย ในการตัดสินใจกู้
  แต่เราลูกค้ารายเก่าอยู่แล้ว ควรจะยอมให้ปรับลดดอกเบี้ย ได้ตามเดิม เพราะตอนเซ็นต์สัญญา ก็ไม่ได้มีนโยบายนี้ ไม่งั้นตอนนั้นผมก็ไม่เลือกกู้จากออมสิน แล้ววว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ้าว เพิ่งทราบนะครับเนี่ย ไหงเป็นอย่างนี้หล่ะครับ จริงๆต้องขอปรับได้สิครับ งงมาก เปลี่ยนนโยบายเลยหรือครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ14 ตุลาคม 2558 16:24

   ใช่ค่ะ เมื่อสักครู่ จนท. ออมสิน ก้อ เพิ่งโทรมาแจ้งเรา แบบนี้ เหมือนกันค่ะ

   ลบ
  3. แล้วทำไงต่อครับเนี่ย?
   งั้นรีไฟแนนซ์ไปธนาคารอื่นดีกว่าครับ อย่างนี้เรียกว่าไล่ลูกค้าแล้วครับ

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ30 ตุลาคม 2558 15:37

   วันที่ 30 ตุลา โทรมาแจ้งว่า ให้ ปรับ ดอกเบี้ยได้ 4.5% คงที่ 2 ปี ค่ะ แต่ ค่า ใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียม ยังไม่แจ้งค่ะ
   แล้ว เสียค่า ธรรมเนียม 10,000 บาท คิดว่าคุ้ม มั้ยค่ะ กับการ re ดอกเบี้ย 2ปี คงที่ 4.5% ค่ะ

   ลบ
  5. แปลกๆครับ
   1.ทำไมคิดค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 10,000 บาทเลย จริงๆต้องคิด 1.25% ของยอดเงินกู้เริ่มต้นนะครับ
   และ
   2.ทำไมให้คงที่แค่ 2 ปีเอง ปีที่ 3 เท่าไหร่ครับ
   และวงเงินกู้เดิมเท่าไหร่ว่างๆจะคำนวณให้ โดยบอกดอกเบี้ยธนาคารอื่นที่จะรีฯไปด้วยนะครับ

   ลบ
  6. ไม่ระบุชื่อ2 พฤศจิกายน 2558 16:45

   ค่า ธรรมเนียม 1.25% ค่ะ ประมาณ 9,975 บาทค่ะ ตอนนี้ เค้า ให้ ปรับลดดอกเบี้ย ได้ คงที่ 4.5 % 2 ปีค่ะ
   แต่ที่ไปกรอกเอกสาร ขอปรับลดดอกเบี้ย 4.5% 3ปีค่ะ แต่เจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่า ตอนนี้ ให้แค่ 2 ปีค่ะ
   โทรมาแจ้งว่า จะขอปรับลดมั้ยค่ะ
   ปีที่ 3 ก้อลอยตัว ค่ะ
   วงเกินกู้เดิม 798,000 ค่ะ

   ลบ
 7. รบกวนถามหน่อยค่ะ ทำเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปราวๆ 20 กันยา 58 เนื่องจากครบกำหนด3ปีแล้ว^^
  (ธนาคารแจ้งว่าใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์ในการดำเนินเรื่อง)

  12 ตุลา 58 ธนาคารโทรมานัดเซ็นสัญญา พร้อมบอกให้จ่ายเงินงวดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเก่าก่อนถึงจะเซ็นสัญญาได้

  ทั้งๆที่ยังไม่ครบกำหนดชำระเงินงวดของเดือนนี้ และเราเป็นลูกค้าชั้นดีชำระไม่เคยเกินกำหนดมาก่อน

  (จริงๆตั้งใจให้ได้ดอกเบี้ยใหม่ของการปรับลดดอกเบี้ยบ้านครั้งนี้ก่อน จึงจะชำระของเดือนนี้ ซึ่งมีกำหนดการชำระก่อนสิ้นเดือน)

  คำถามคือ มีระเบียบให้เราจ่ายเงินงวดก่อนแล้วจึงจะเซ็นสัญญาปรับลดดอกเบี้ยได้หรอคะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่มีระเบียบอย่างั้นหรอกครับ ไม่เกี่ยวกันเลย เราจ่ายไม่จ่ายก็โดนค่าปรับกรณีจ่ายช้าเองครับ ไม่ต้องไปเชื่อครับ คนลัส่วนงานกัน

   ลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 8. ขอบคุณนะคะ ธนาคารที่ทำเรื่องอยู่คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นระเบียบเฉพาะธนาคารนี้รึป่าว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. อ๋อครับ ถ้าธอส.ไม่แน่ใจครับ แต่ยังไม่ก็คิดว่าไม่เกี่ยวกันอยู่ดี เพื่อความแน่ใจโทรถามสำนักงานใหญ่เลยครับ

   ลบ
 9. ขอบคุณมากๆค่ะ กำลังจะไปขอปรับลดดอกเบี้ยบ้าน กับธอส. พอดีค่ะ

  ตอบลบ
 10. อยากยื่นขอดอกเบี้ยบ้านของธนาคารออมสิน ถ้าขอตอนนี้ดอกเบี้ยจะอยู่ที่เท่าไร พอทราบไหมค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. 4.5% คงที่ 3 ปีครับ ปีืี่ 4 เป็นต้นไป MRR - 0.75 ต่อปี

   ลบ
 11. จะขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้านกับ ธนาคาร ธอส. จะมีค่าใช้จ่าย ในการขอลดอัตราดอกเบี้ยไหมคะ?

  ตอบลบ
 12. จะขอลดอัตราดอกเบี้ยบ้านกับ ธนาคาร ธอส. จะมีค่าใช้จ่าย ในการขอลดอัตราดอกเบี้ยไหมคะ?

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เคยขอลดอัตราดอกเบี้ยที่ธอส.ไม่เสียค่าธรรมเนียมครับ แต่เขาจะดูประวัติการชำระเงินว่าตรงเวลาหรือไม่ แค่นั้นเอง

   ลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ9 พฤศจิกายน 2558 15:31

  พึ่งไปเซ็นสัญญาลดอัตราดอกเบี้ยที่ ธ.ธอส วันที่ 6/11/15 เป็นการขอปรับลดทุกๆ 2 ปี เพราะเป็นการกู้เงินผ่านสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ยปรับใหม่เป็น MRR-2 ไม่มีค่าธรรมเนียม ปีที่3เป็น MRR-1 และต้องไปทำการขอปรับลดทุกๆ 2 ปี กรณีเป็นลูกค้าชั้นดีรายย่อย ขอปรับลดได้ทุกๆ 3 ปี แต่ที่ไม่ชอบก็คือ ไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสิ้นเดือน พฤศจิกายน แต่มีผลตั้งแต่สิ้นเดือน ธันวาคม 58 เลยต้องส่งดอกเบี้ย MRR-1 ไปสองเดือน ขอทำเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ย วันที่ 24/9/15 ผ่านทางสาขา ผ่านไปทางธนาคารแจ้งผล วันที่ 3/11/15 มันช้ามากใช่มั้ยค่ะ ทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบว่า ทางธนาคารตัดรอบภายในวันที่ 5 ทำสัญญาวันที่ 6 เลยต้องเลื่อนไปอีกเดือนค่ะ (ถามถึงรู้จำไว้ค่ะ) ตอนแรกดีใจเงินจ่ายงวดลดลง จาก 12,300. เหลือ 10,800 ตอนนี้เปลี่ยนใจละ เอาเงินส่วนต่างไปลดเงินต้นดีกว่า ทางธนาคารให้เราไปดำเนินเรื่องเองกับทางบริษัท เลือกเอาว่าจะลดต้น หรือจะลดการผ่อนชำระ เพราะจ่ายมาสองปี เงินต้นยังลดได้ไม่ถึงแสนเลยค่ะ เล่าสู่กันฟังค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาแชร์กับเพื่อนๆครับ

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ29 ธันวาคม 2558 21:26

   ขอถามนิดนึงนะคะ

   เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างค่ะ พอดีเลยมาหลายเดือนแล้ว ทนจ่ายMRR-1 มาหลายเดือนแล้วด้วยค่ะ นึกว่าจะต้องจ่ายให้ครบ3ปีซะอีก(ข้างๆบ้านบอกมาค่ะ)

   ลบ
  3. ในบทความก็เขียนบอกไว้นะครับ copy มาให้อีกทีละกัน
   =======================
   หลักฐานที่ต้องนำไปด้วยคือ
   1.บัตรประชาชน
   2.ทะเบียนบ้าน

   ลบ
  4. ไม่ระบุชื่อ25 มกราคม 2559 22:12

   ไปทำมาแล้วค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะ สำหรับ ธอส
   เตรียมเอกสารค่ะ
   1.บัตรประชาชน
   2.สำเนาทะเบียนบ้าน
   3.สัญญาซื้อขาย
   4.เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
   แล้วก็เอาไปยื่นเรื่องที่สาขาย่อยก่อนค่ะ

   ตอนแรกเจ้าหน้าที่บอก1เดือน-1เดือนครึ่ง
   แต่นี่ทำไปแค่2อาทิตย์ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาให้เข้าไปเซ็นสัญญาค่ะ วันเซ็นสัญญาเอาแค่บัตรประชาชนตัวจริงก็พอค่ะ อ๋อ ฉันใช้สวัสดิการพนักงานนะคะ

   แชร์ๆประสบการณ์กันนะคะ

   ลบ
  5. ด้วยความยินดีครับ แต่สัญญาซื้อขายไม่น่าจะเกี่ยวเพราะเราไม่ได้ขอกู้ซื้อบ้านมือ 2 เราแค่ขอปรับอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม ไม่มีการเปลี่ยนมืออยู่แล้ว ไม่ต้องใช้

   ลบ
  6. สอบถามหน่อยค่ะ ในการขอปรับลดดอกเบี้ยของธอส ต้องเซ็นต์สัญญาใหม่ทั้งหมดเลยมั้ยคะ
   แล้วเลขที่สัญญาจะเป็นเลขเดิมหรือเลขใหม่

   ลบ
  7. เป็นบันทึกแนบท้ายเพิ่มเติม (amenment) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเดิม เลขที่สัญญาคงเดิม คล้ายๆกรมธรรม์ประกันชีวิตถ้าต้องการเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ก็ทำเหมือนกัน ไม่เปลี่ยนเลขกรมธรรม์ เพราะกรมธรรม์ถือเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง

   ลบ
 14. ปัจจุบันอยู่กับ ธ.กรุงศรีอยุธยาค่ะ ครบกำหนดที่จะสามารถ refinance ได้แล้ว แต่เนื่องจากดอกเบี้ยที่ได้ตอนนี้ยังค่อนข้างโอเคอยู่เมื่อเทียบกับการ re. ไปธนาคารอื่นๆ เลยคิดว่าจะขอ retention ไปก่อน เพื่อรอโปรโมชั่น refinance ดีๆ ในงาน money expo ปี 2559

  แต่เนื่องจากการ retention กับ ธ.กรุงศรีจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ 0.5-1% เลยอยากสอบถามว่าจะต้องคำนวณยังไงคะ ว่าค่าธรรมเนียม ที่เราจะจ่ายไปจะคุ้มรึเปล่ากับดอกเบี้ยที่ลดลง (ดอกเบี้ยจะลดลงได้ประมาณ 0.25% จากปัจจุบัน MLR -2.00 เป็น M:R -2.25) ถ้าตั้งใจว่าจะอยู่กับ ธ.กรุงศรีไม่เกิน ส.ค. 2559

  หมายเหตุ:
  ปัจจุบัน วงเงินคงเหลือของเราประมาณ 2,950,000 บาท
  ดอกเบี้ยก่อน retention MLR -2.00
  ดอกเบี้ยถ้า retention MLR -2.25
  ค่าธรรมเนียม retention 0.5-1% ของวงเงิน
  MLR = 6.85

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าจะรีไฟแนนซ๋ สค. 59 ก็รอดีกว่าครับ เพราะไม่ถึงปี ไหนจะค่าธรรมเนียมรีเทนชั่น แล้วต้องเสียค่าปรับกรณียกเลิกสัญญาเงินกู้กับธนาคารเดิมก่อน 3 ปี(รีเทนชั่นให้ 3 ปีถึงจะทำอะไรได้)อีก ไม่คุ้มอยู่แล้วครับ

   ลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ12 พฤศจิกายน 2558 17:00

  สอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเลือก retention จากธอส. ต้องติดสัญญาไปอีก 2 ปีหรือเปล่าคะ
  คือตอนนี้ใช้ดอกเบี้ยสวัสดิการ ครบ 2 ปี แล้ว ต้องการ retention เป็น MRR-2 ไปอีก 1 ปี พอครบ 3 ปี อยาก refinance
  สามารถทำได้เลย หรือต้องรอครบ 2 ปีอีกครั้งอ่ะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. จากประสบการณ์ที่เคยขอลดดอกเบี้ยปี 51 ของธอส. จะไม่ติดสัญญาครับ เพราะเป็นดอกเบี้ย ลอยตัว สามารถปิดสัญญาหรือรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นได้ครับ แต่ทั้งนี้ต้องถามกับจนท.ธอส.โดยตรงนะครับเพื่อความถูกต้อง

   ลบ
 16. ไม่ระบุชื่อ19 พฤศจิกายน 2558 11:11

  ได้ความรู้มากขอบคุณมากคะ เพราะกู้กับbankนี้เหมือนกันยอดกู้ 1,700,000บาท คงที่4.5
  3ปี ตอนนี้ผ่อนได้ปีกว่าแล้วคง3ปีจะครบกันยายนปี2560 เจ้าที่bankแจ้งในวันที่ทำสัญญาว่าหากส่งตรงเวลาครบคงที่3ปีไม่มีผิดนัดสามารถยื่นretention ได้ 4.5%อีก3ปี แต่ที่น่าเสียใจคือเข้ามาอ่านกะทู้นี้บอกลดจาก3เหลือ2 กว่าจะถึงเรานโยบายไม่เปลี่ยนไปไม่ให้เลยหรือนิ คิดแล้วแย่มาก ธนาคารของรัฐแทนที่จะช่วยประชาชน ผู้บริหารหวังตะกำไรและเป้าแย่ๆๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลครับ ส่วนเรื่องผู้บริหารนั้นเห็นด้วยครับ แย่มากๆ ไม่ช่วยประชาชนเหมือนเดิมแล้วครับธนาคารออมสิน แข่งกับเอกชนแบบเอาเป็นเอาตาย

   ลบ
 17. ตอนนี้ผมผ่อนบ้านครบ3ปีแล้วปีเล่ากู้กับscb ดอกเบี้ย8% ขอคำแนะนำหน่อยครับว่าผมควรขอลดดอกเบี้ยที่เดิมหรือรีไฟแนนซ์ และรีไปธนาคารไหนดีครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ เพราะดอกเบี้ยที่ทนผ่อนอยู่โหดมากครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. scb ขึ้นชื่อ(เสีย)ในเรื่องสินเชื่อบ้านครับ ข้อมูลหาได้จากพันทิป ผมเองก็เคยเกือบรีไฟแนนซ์ไป scb แต่อ่านสัญญาแล้วไม่ไหวครับ เลยไม่เซ็นเกือบไป
   แนะนำรีไปออมสินไม่ก็ธอส.ครับ คุณจะรู้ว่าสวรรค์ของดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นอย่างไร

   ลบ
 18. ขอถามหน่อยคับ ดอกเบี้ยคงที่ แบบนี้ สมมติว่าเราส่งธนาคารทุกเดือนเดือนละ 8200 ถ้าเราจะโปะเป็น 12000 ต่อเดือน นี่ทำไม่ได้ใช่ไหมคับ คือห้ามโป๊ะ หรือป่าว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณคงเข้าใจอะไรผิดบางอย่างนะครับ ดอกเบี้ยคงที่ไม่ได้หมายถึงเงินงวดคงที่ ฉนั้นโปะได้ครับ สำหรับออมสินและธอส.ส่วนธนาคารอื่นอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติม

   ลบ
 19. เป็นประโยชน์มากๆ ขอบคุณมากๆๆนะคะ

  ตอบลบ
 20. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 21. ไม่ระบุชื่อ8 ธันวาคม 2558 00:14

  จขกท คะ ตอนนี้เราผ่อนบ้านกับ ออมสิน ยอดหนี้ คงเหลือ 1,790,000 ติดสัญญา 4 ปี ตอนนี้เราผ่อนถ้า เมษา59นี้ครบ 3ปีแล้ว ถ้าเราจะขอเพิ่มวงเงิน จาก1.7 ลบ เพิ่มเป็น 2.8 ลบ จะได้มั๊ยคะ รายได้เราตอนนี้อยู่ประมาณ ปีละล้าน เฉลี่ยเดือนละ9หมืนกว่า ภาระหนี้ไม่เยอะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอวงเงินเพิ่มขึ้นอีก 1.1 ล้านบาท ทางธนาคารคงต้องสอบถามและดูรายได้หล่ะครับ และเตรียมคำตอบว่าเอาไปใช้อะไรด้วยนะครับ เช่นซื้อเฟอร์ หรือต่อเติมบ้าน ผมว่าทางธนาคารไม่ปล่อยง่ายๆหรอกครับ เพราะเขากันคนที่มาเอาสินเชื่อที่ดอกเบี้ยถูกอย่างบ้านแล้วไปลงทุนหรือทำอย่างอื่น ยิ่งออมสินยิ่งยาก ต้องลองยื่นดูครับ

   ลบ
 22. ไม่ระบุชื่อ14 ธันวาคม 2558 18:21

  จะกู้ ซื้อบ้านใหม่ ให้เลือก ดอกเบี้ย 3 แบบ
  แบบที่ 1 ปี่ที่ 0.85 ปีที่2 MLR-2 (4.65) ปีที่3 MLR-1.375 (5.475)
  แบบที่ 2 ปี่ที่ 1 2.75 ปี่ที่ 2 3.75 ปีที่ 3 5 ปีที่4 เป็นต้นไป MLR-1.375
  แบบที่ 3 คงที่ 3.75 3 ปี ต่อไป MLR-1.375


  ควรเลือก กู้แบบไหนดี

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมแนบมาแล้วใส่ตัวเลขเองเลย จะได้รู้ว่าแบบไหนดอกถูกสุด

   ลบ
 23. ไม่ระบุชื่อ18 ธันวาคม 2558 18:03

  ขอบคุณข้อมูลดีดีค่ะ กำลังจะครบ 3 ปีเหมือนกัน สรุปว่า ออมสินไม่มีดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแล้ว สมควรเปลี่ยน ธนาคารไหม มี ธนาคารไหน น่าสนใจบ้างคะ ช่วยแนะนำหน่อย

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นข้อมูลล่าสุด ออมสินให้ได้แค่คงที่ 2 ปีมากสุดครับ ส่วนธนาคารอื่นไม่ทราบข้อมูลเลยครับ

   ลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ตอนนี้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านค่ะ มี 2 ธนาคารที่โทรมา แต่เลืกไม่ถูกว่าควรเอาธนาคารไหนดี ?
  1. ธอส. ดอกเบี้ยไม่คงที
  ปีที่ 1 = 3.50
  ปีที่ 2 = 4.75
  ปีที่ 3 = เป็นต้นไป mrr -0.75 ปัจจุบัน 6.75
  ปีที่ 3 จะ ปี 4 ลูกค้าสามารถไปเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ให้เป็นอัตราดอกเบี้ยในปีนั้นๆ
  2. CIMB ดอกเบี้ยคงที 4.40% ตลอดคู่สัญญา
  ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ ?
  (พอดีเลือกไม่ถูก) *พี่อีกคนก็บอกว่ากู้ซื้อบ้านควรเลือก ธอส. ดีที่สุด ^^

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าดูคร่าวๆ ณ ตอนนี้ ผมว่าดอกเบี้ยคงที่ 4.4% ตลอดสัญญานี่คือว่าคุ้มมากๆกับคนกู้นะครับ เป็นผมผมเลือก cimb ครับ ส่วนที่มีคนบอกกู้บ้านต้องธอส.ต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับ ดูที่ดอกเบี้ยธนาคารไหนถูกมากกว่ากัน

   ลบ
  2. ขอบคุณมากๆ ค่ะ ^^

   แต่ว่า.....พอดี ธอส. มีโทรมาถามว่าพร้อมโอนมั้ย ภายในเดือนนี้ แต่มีตอบกลับไปว่าพร้อมโอนแล้วอะค่ะ ?
   แต่ ธอส. ยังไม่มีโทรมานัดวันโอน แบบนี้เราเปลี่ยนทันมั้ยค่ะ ? จะตอบปฏิเสธไปว่าอะไรดีค่ะ ? ถ้าเค้าโทรมานัดวันโอน T.T

   ลบ
  3. ก็อาจจะตอบว่า พอดีนัดเซ็นสัญญาเงินกู้บ้านกับธนาคารอื่นไปแล้ว ต้องขอโทษด้วย

   ลบ
 26. ไม่ระบุชื่อ21 ธันวาคม 2558 00:55

  มีบัญชีกู้บ้านกับ ธอส. 3 บัญชีแล้ว สามารถกู้ได้อีกมั๊ยคะถ้าเงินเดือนเหลือให้หักค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้ครับ ถ้าประเมินรายได้แล้วผ่านครับ

   ลบ
 27. ผมผ่อนบ้านกับธอสมาจะครบ2ปีแล้ว
  จะขอลดดอกเบี้ยในปีที่3จะทำได้ใหมครับ
  ของผมเป็นพนักงานบริษัทแต่ตอนยื่นกู้ไม่ได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการนะครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดว่าน่าจะต้องให้ครบ 3 ปีก่อนนะครับ 2 ปีคงยังไม่ได้

   ลบ
 28. ไม่ระบุชื่อ7 มกราคม 2559 10:21

  เพิ่งไปติดต่อมาครับ(หลังจากอ่านกระทู้) ธนาคารออมสินโทรมาแจ้งเมื่อวานให้ไปกรอกยื่นขออนุมัติ ถ้าได้(ต้องลุ้น) 4.5% คงที่ 2 ปีครับ ปีืี่ 3 เป็นต้นไป MRR - 0.5 ต่อปี เสียค่าธรรมเนียม 1.25 ของเงินต้น ถ้าฟังไม่ผิดนะครับ

  ตอบลบ
 29. กำลังจะต้องขอปรับลดดอกเบี้ย สินเชืออยู่ธนาคารออมสินเหมือนกันค่ะ
  รบกวนขอสอบถาม คูณไม่ระบุชื่อ กระทู้ด้านบนบน ว่า สาขาของธนาคารออมสิน ที่ทางคุณติดต่อสาขาที่ไหนค่ะ
  จะขอติดต่อด้วยค่ะ เพราะทางเจ้าหน้าที่สาขาที่มีสินเชื่ออยู่เขาแจ้งว่าธนาคารไม่มีนโยบายปรับลดให้ค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทำไมต้องระบุหล่ะครับ ถ้าพูดถึงธนาคารออมสินนั่นหมายถึงทุกสาขา เพราะเป็นนโยบาย สาขาไหนจะมาทำแยกของตัวเองไม่ได้อยู่แล้ว

   นโยบายปรับลดดอกเบี้ยยังมีอยู่ แต่ต้องครบ 3 ปีก่อนถึงจะทำได้ และต้องผ่อนชำระตรงด้วยนะครับ
   ล่าสุดเห็นว่าปรับเป็นให้คงที่ 2 ปีแล้ว ไม่ใช่ 3 ปี

   ลบ
 30. เป็นประโยชน์มากค่ะ
  อยากถามว่า ถ้าขอลดดอกเบี้ยแล้วครั้งแรก เมื่อครบสามปี จะขอลดดอกเบี้ยอีกครั้งได้มั้ยคะ แล้วจะขอลดทุกๆสามปีได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เห็นเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ขอลดดอกเบี้ยครั้งที่ 2 เขาว่าได้นะครับ แต่ก่อนทุก 3 ปี แต่ปัจจุบันคล้ายๆกับ 2 ปี เพราะเปลี่ยนผู้บริหารครับ

   ลบ
  2. วันนี้เพิ่งโทรไปถามจนท บอกว่า ตอนนี้ให้ลดดอกเบี้ยได้แค่ครั้งเดียวไม่มีค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยใหม่จะเป็น สองปีแรก 4.5 จมกนั้น mrr-0.75
   แต่ต้องกู้ครบสามปีก่อนแล้วค่อยมาทำเรื่อง
   ทำไมข้อมูลไม่เหมือนกันบางคนเลย ไม่แน่ใจว่าแบงค์มีมาตรฐานไม่เหมือนกัน แล้วแต่จนท แต่ละคนหรือเปล่า บางคนบอกกู้สองปีก็ปรีบลดได้แล้ว

   คอนนี้กำลังลังเลว่าจะปรับลดดีหรือไม่ เพราะเรทใหม่จะคิดจาก mrr ซึ่งแพงกว่า mlr ค่ะ

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2559 15:20

   ใช่ค่ะ ตอนนี้ออมสินขอretention ได้ตามเรทนี้ และมีข้อแม้ว่าจะต้องอยู่ให้ครบสามปีเพื่อที่โดนMRR-0.75%แน่ๆค่ะ

   ผิดหวังกับออมสินมั่กๆๆๆค่ะ

   ลบ
  4. ณ ปัจจุบัน ออมสินเปลี่ยนไปเยอะมากครับ เปลี่ยนแบบค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ทุกอย่างทั้งค่าธรรมเนียมและอื่นๆปรับขึ้นหมดเลยครับ

   ผู้บริหารเขาว่ามาจากแบ๊งค์เขียว เขี้ยวลากดิน เอาแต่ผลประโยชน์องค์กร ไม่ดูแลผลประโยชน์ลูกค้าเหมือนเดิมครับ

   ค่าธรรมเนียมขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเมื่อเมษายนปีที่แล้วจาก 0.25% เป็น 1.25% ของวงเงินกู้เดิม แพงมากครับ

   ลบ
 31. ไม่ระบุชื่อ11 กุมภาพันธ์ 2559 13:44

  น่าจะฟ้อง สตง . ศาลปกครองได้นะ แบ้งเพื่อประชาชน คุ้มครองสิทธิที่อยู่อาศัยมากกว่าหาผลกำไรเยี่ยงแบ้งเอกชน
  ฟ้องไม่ต้องจ้างทนายด้วย ยื่นแค่ จม

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. ไม่ระบุชื่อ25 กุมภาพันธ์ 2559 11:55

  เมื่อวานโทรไปถามที่ธนาคาร ไม่มีการกล่าวถึงค่าธรรมเนียมนี้เลยค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีสิครับ เจ้าหน้าที่คงใหม่หรือเปล่า ยังมีการเถียงกันอยู่เลยว่าขึ้นค่าธรรมเนียมทำไม
   ส่วนจ่ายสดมั้ย จ่ายตอนนัดทำสัญญาเพิ่มเติมนะครับ เงินสดจ้า

   ลบ
  2. อ้อ หัวข้อบทความลดิตราดอกเบี้ยธนาคารออมสินนะครับ ไม่ใช่ธอส. เช็คธอส.โดยตรง

   ลบ
  3. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
  4. อ้าว ลดความคิดเห็นทำไมครับ ถือว่ามาแชร์กัน ธอส.ก็มาแชร์ได้ครับ

   ลบ
 34. ไม่ระบุชื่อ11 มีนาคม 2559 11:28

  เศร้าค่ะ ปัจจุบันโทรไปสอบถามกับออมสิน นโยบายค่าธรรมเนียมที่ว่าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง เห็นทีต้องขอลาไปซบอกแบ็งค์สีเหลืองละ ติดค่าจดจำนองค่าธรรมเนียมยังไงก็ยังถูกว่า 1.25 % :(

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ครับ อย่างที่เคยบอกไป เปลี่ยนผู้บริหาร คนใหม่เขามาจากเอกชนเอานโยบายขูดรีดมาก็แบบนี้ ออมสินไม่เหมือนเดิมแล้วครับ

   ลบ
 35. ไม่ระบุชื่อ15 มีนาคม 2559 12:48

  ธอส.ไปดำเนินการมาแล้วค่ะ จ่ายช้าอยู่ 2 วัน (1 เดือนใน 36 เดือนค่ะ) ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่ะ 1 เปอร์เซ็นเค้าไม่อนุโลม ต้องรออีก 10 เดือนให้ครบ สองปี ถึงจะไปขอปรับใหม่ได้ ก็ต้องรอไปค่ะ ลูกค้าเก่าปรับได้เต็มที่ MRR-2 (4.76) ในขณะที่ลูกค้าใหม่ได้ 3.5 นึกสงสารตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หมายถึงไปขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วมีประวัติการชำระไม่ตรงเหรอครับ ผมกำลังหาข้อมูลอยู่ จะครบ 2 ปีแล้ว

   ลบ
  2. คือน่าเห็นใจครับ แต่ประวัติการชำระต้องชำระตรงไม่ช้าจริงๆ เขาทำตามข้อกำหนดนะครับ

   ลบ
 36. สอบถามครับ ตกลง ธ.ออมสิน หลังจาก 3 ปี ให้ปรับลดดอกเบี้ยได้หรือไม่ครับ

  และสำหรับตัวอย่าง Option ที่ 1 กับ 2 ของออมสิน อันไหนคุ้มกว่ากันครับ กรณี ไม่ได้รีบโปะ ใน ปีที่ 1 คือ ผ่อน ปกติ ครับ

  ขอบคุณครับ ได้ความรู้มากๆเลยครับ สำหรับเจ้าของเวปบล็อค

  ตอบลบ
 37. ไม่ระบุชื่อ6 เมษายน 2559 09:33

  เพิ่งทราบว่ามีการขอลดดอกเบี้ยได้จากการอ่านเว็บนี้ค่ะ ผ่อนมาแล้วสี่ปีเต็ม เมื่อวานไปติดต่อขอลด(ธอส.)เรียบร้อย ลดลงเดือนละ 3,700บาท รออนุมัติประมาน1เดือน เลยอยากเรียนถามเพิ่มเติมว่าถ้าจะขอคืนย้อนหลังของปีที่สี่ จะสามารถทำได้มั้ยคะ ธ.บอกไม่ได้ แต่พนง.ธ.อื่นบอกว่าได้แต่วิธีการต้องไปปรึกษาสรรพากรค่ะ

  ตอบลบ
 38. ไม่ระบุชื่อ22 เมษายน 2559 13:07

  กู้กับแบงค์ม่วงครบสามปีพอดีอยากจะรีมากค่ะ ดอกเบี้ย10.11% โหดมากกก
  ส่งมาเกือบสี่แสนหักต้นไปแค่สามหมื่นกว่า ตอนนี้มีแบงค์ไหนให้ดอกเบี้ยถูกๆบ้างค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าให้แนะนำ ผมแนะนำธ.ออมสินนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูดอกเบี้ยของธนาคารอื่นๆ ณ ตอนนี้ด้วยครับ
   ออมสินที่ขอ retention อัตราดอกเบี้ย = 4.5% ถูกดีครับ ลองดูครับ

   ลบ
  2. ธนาคารออมสินที่ทราบว่าว่าขอ retention ไม่ได้แล้วครับ

   ลบ
  3. อ้าวเหรอครับ ทำไมครับ ได้สอบถามเหตุผลมั้ย? เดี๋ยวไว้ไปจ่ายค่างวดครั้งหน้าผมจะลองสอบถามอีกที

   ลบ
  4. ตอบคุณ Unknown อีกครั้งนะครับ
   ผมได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินมาแล้ววันนี้(18 มิถุนายน 2559) ยังขอปรับลดอัตราดอกเบี้ย(Retention)ได้อยู่นะครับ แต่จากเดิมที่ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี เป็นเหลือแค่ 2 ปีนะครับ

   ลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ17 มิถุนายน 2559 16:15

  การขอลดอัตราดอกเบี้ย เสียธรรมเนียมอะไรไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สำหรับธนาคารออมสิน = 1.25% ของวงเงินกู้เดิม ไม่ใช่วงเงินที่เหลือนะครับ
   ส่วนธอส.จำได้ว่าไม่เสีย แต่ ณ ปัจจุบันไม่ทราบครับ

   ลบ
 40. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2559 12:59

  อยู่ออมสินเหมือนกันครับ สิ้นปี 2559ก็จะครบ 3 ปีแล้วครับ คาดว่าเงินต้นจะเหลือ 4 แสน ถึง 5 แสน กรณีนี้เรา Retention ได้มั้ยครับ และมันคุ้มหรือไม่ เงินต้นที่กู้ตอนแรก 1 ล้านบาท

  ตอบลบ
 41. ไม่ระบุชื่อ30 มิถุนายน 2559 17:41

  ผ่อนบ้านอยู่กับออมสินเหมือนกันครับ สิ้นปี 2559 ก็จะครบ 3 ปี เงินต้นน่าจะเหลือประมาณ 4-5 แสน สามารถขอลดดอกเบี้ยได้มั้ยครับและมันคุ้มหรือเปล่า เงินต้นที่กู้ตอนแรก 1 ล้านบาท

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตามกฎล่าสุด ขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยบ้านของออมสิน เสียค่าธรรมเนียม 1.25% ของวงเงินกู้เดิม ซึ่งในที่นี้เท่ากับ 1 ล้านบาท ไม่ใช่ 5 แสนบาท
   ฉะนั้นต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม 12,500 บาท คราวนี้ต้องเอามาใส่ใน excel tab เปรียบเทียบหลายธนาคาร ใน link https://www.dropbox.com/s/q4nevsvvxo4mizq/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%20ver.5.0G.xlsx?dl=1

   แล้วใส่อัตราดอกเบี้ยเดิม(ไม่ได้บอกมา) กับอัตราดอกเบี้ยใหม่(น่าจะเท่ากับ 4.5% ต่อปี 2 ปีแรก ปีที่ 3 ลอยตัว)

   แล้วดู 3 ปีว่าคุ้มมั้ย

   ลบ
 42. ขอสอบถามได้มั้ยคะ ว่าการขอลดดอกเบี้ยสามารถทำได้กี่ครั้งคะ
  คือพอดีตอนนี้เรากู้ออมสินอยู่ เคยทำเรื่องขอลดดอกเบี้ยไปแล้วรอบนึง กำลังจะทำครั้งที่สอง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วทางจนท.ติดต่อกลับมาแล้วค่ะว่าสามารถทำได้ เหลือ 4.5 2 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่ทำได้แค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว เลยชักจะลังเลว่าจะเอางัยต่อดี ยอดเหลือแปดแสนกว่า ถ้าเลือกอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยมารีไฟแนนท์ที่อื่นก็กลัวพอครบกำหนดยอดจะน้อยจนที่อื่นไม่รับรีไฟแนนท์น่ะค่ะ
  ขอบคุณนะคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คือ ผมว่ามันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับ เจ้าหน้าที่เองก็พูดไปเรื่อย ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมาก ส่วนกลางเองก็ไม่ได้ออกกฎชัดเจนว่ากี่ครั้ง เลยเอาแน่เอานอนไม่ได้ ถ้าทำครั้งนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่) ผมว่าก็ดีนะครับ ไว้รอลุ้นข้างหน้าดีกว่าว่าเหลือกี่แสน 2 ปีคงไม่หายไปเยอะมั้งครับ

   ลบ
 43. ผมกู้บ้านออมสินครบ 3 ปีเช่นกันครับ ผมเข้าไปเขียนคำขอ ขอลดดอกเบี้ยเมื่อ 2 อาทิตย์ก่อน ทางเจ้าหน้าที่แจ้งลดครั้งนี้ได้แค่ครั้งเดียว คิดดอกเบี้ย 4.5 เป็นเวลา 3 ปี ปีที่ 4 MRR -.50 ต่อปี ไม่เสียค่าทำเนียม ผมสงสัยทำไมเจ้าหน้าที่ทำไม่แจ้งเงื่อนไขลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันครับหรือเจ้าหน้าที่สับสนเองกับนโยบายใหม่ ของผมคิดว่าอาทิตย์นี้เจ้าหน้าที่คงโทรให้เข้าไปเซ็นสัญญายังไงจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเงื่อนไขมีการปรับเปลี่ยนยังไงอีกหรือเปล่า จะได้เป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นในการตัดสินใจด้วยครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขนาดผมไปสอบถามข้อมูลด้วยตัวเองกับเจ้าหน้าที่ ธ.ออมสินแล้วนะครับ ในวันที่ 18 มิย. 59 ที่ผ่านมานี้เอง
   ผมก็เลยเขียนอัพเดทไว้ว่า ดอกเบี้ยให้ 4.5% ต่อปี 2 ปีแรก ปีต่อไปลอยตัว แต่เสียค่าธรรมเนียม
   ผมว่า หลายท่านไปสอบถามแล้วได้ข้อมูลไม่ตรงกันนี่ แสดงว่าเดี๋ยวนี้องค์กรใหญ่อย่างธ.ออมสินก็เชื่อถือไม่ได้แล้วเหรอเนี่ย แย่มากๆครับ
   ใครอยู่ในออมสินต้องรีบไปแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบเลยนะครับ ปล่อยไว้แบบนี้เสียชื่อเสียงหมด

   สุดท้ายขอขอบคุณที่มาแชร์ข้อมูลอัพเดทกันนะครับ เพื่อนๆจะได้ทราบครับ

   ลบ
 44. สอบถามหน่อยครับ ปกติผ่อนขั้นต่ำเดือนละ 12,500 และผ่อนมา 3ปี แล้ว และอยากจะลดอัตราการผ่อนขั้นต่ำลงมาเหลือประมาณ 8-9 พัน เพราะรายได้น้อยลง ภาระเยอะขึ้น ควบคู่ไปกับการลดดอกเบี้ยรีเทนชั่นได้มั๊ยครับ ผมกู้มา ล้านห้า สัญญา 20ปี ตอนนี้ผ่อนมาเหลือ ล้านกว่าๆ ผ่อนเยอะกว่าขั้นต่ำมาตลอด แต่ด้วยภาวะเศรษกิจที่ตกต่ำ ทำให้อยากลดภาระลง

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ได้นะครับ มีช่วงนึงปีที่แล้วแหล่ะ ผมก็รายได้ลดลงก็เลยไปสอบถามจนท.ออมสิน เขาบอกว่าให้ทำหนังสือมาครับ ไม่มีแบบฟอร์ม แล้วทางคณะกรรมการจะพิจารณาครับ แต่ผมไม่ได้ทำเรื่องต่อเลยไม่ทราบขั้นตอนต่อไป ลองดูนะครับ ได้ความยังไงมาแชร์เพื่อนๆด้วยครับ

   ลบ
  2. ถ้าจ่ายน้องลงกว่าสัญญาต้องถึงขั้นปรับโครงสร้างหนี้ไหมครับ มันมีผลต่อเครดิตบูโรไหมครับนี่

   ลบ
  3. เขาอาจจะนับเป็นการปรับโครงสร้างหนี้อ่ะครับ แต่ถ้าคำนวณจริงๆแล้วจากสูตรคิดเงินงวด ธนาคารออมสินจะให้จ่ายเงินงวดต่อเดือนสูงกว่าที่คำนวณมาแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องให้จ่ายมากกว่า อย่างนั้นก็จะหมดเร็วกว่าคำนวณแน่ๆ หลายคนกำลังทรัพย์ไม่ไหวครับ

   ลบ
 45. ไม่ระบุชื่อ19 สิงหาคม 2559 11:06

  เคยขอลดดอกเบี้ยมาแล้วคะจะไปขออีกได้ไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คิดว่าได้นะครับ แต่ต้องครบระยะเวลาตามเงื่อนไขแรกก่อนครับ เช่น 3 ปี

   ลบ
 46. ไม่ระบุชื่อ22 สิงหาคม 2559 10:01

  พอดีไปถามมาาแล้วคะไม่ได้เขาบอกว่าหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งครั้ง ต้องรับสภาพดอกเบียลอยตัวฮือๆๆๆๆ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถือเป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับที่จนท.กล้าฟันธงแบบนั้น ผมว่าอย่าไปเชื่อมากครับ บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดหรอก เรื่องนี้ยังไม่ได้ประกาศเป็นนโยบายอย่างนั้นสักหน่อย ฟังหูไว้หูครับ ขนาดผมไปถามมาเมื่อเดือนก่อน เขายังบอกว่าดูสถานการณ์ในตอนนั้นอีกทีว่านโยบายเป็นอย่างไรครับ

   ลบ
 47. ผมใช้โฮมฟอแคช
  ดอกmrr+3
  จะรีไฟแนนซได้ไหม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ข้อมูลแค่นี้ ตอบไม่ได้เลยครับ

   ลบ
 48. ไม่ระบุชื่อ7 ตุลาคม 2559 22:15

  วันนี้ผมเพิ่งไปทำสัญาขอลดดอกมากับแบงค์ออมสินเค้าให้4.5คงที่แค่2ปีเอง แล้วทำใมบางสาขาให้3ปีอะคับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ลองกลับไปอ่านบทความด้านบนครับ ผมอัพเดทข้อมูลไว้ครับ
   ========================================
   *** อัพเดทข้อมูลล่าสุด: ธนาคารออมสินให้ลดอัตราดอกเบี้ยได้แบบเดียว คือแบบที่ 2 และเปลี่ยนจากอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ใช้ได้ 3 ปี เป็นลดลงเหลือแค่ 2 ปี พอปีที่ 3 ก็เปลี่ยนเป็น MRR-0.75 % ต่อปี ตามเอกสารด้านล่าง บอกตรงๆว่าโหดมากๆ ออมสินเปลี่ยนไปแล้วครับ!!!

   ส่วนเรื่องบางสาขาให้ 3 ปี อันนี้ต้องไปถามจนท.ออมสินเองครับ

   ลบ
 49. ไม่ระบุชื่อ17 ตุลาคม 2559 07:39

  สอบถามค่ะ หนูกู้มาจาก ธอส. มา 2 บัญชี บัญชีแรก 189,000 ส่งเดือนละ 3,000 ตอนนี้ เหลือ 128,441อัตรา 6.75 บัญชีสอง 1,600,000 ส่งเดือนละ 11,000 ตอนนี้ 1,470,000 อัตรา 6.25 ผ่อนมา จะครบ3ปี เดือนก.พ. 2560 ถ้าจะขอลดดอกเบี้ย แต่ละบัญชี ควรจะทำอย่างไรค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ทราบมาว่า ธอส. 2 ปีก็ขอลดได้แล้ว ยิ่ง 3 ปีก็ขอลดได้เลยนะครับ ไปติดต่อธนาคารสาขาที่ตัวเองกู้มาก่อนเลยครับว่า ถ้าจะขอลดอัตราดอกเบี้ย ทั้ง 2 บัญชีเงินกู้ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง จนท.จะพิจารณาให้เราครับ ขอให้ได้ครับ

   ลบ
 50. เพิ่งไปทำเรื่องของลดดอกเบี้ยมาเมื่อต้นเดือน ต.ค.59 ยังไม่ทราบผล เจ้าหน้าที่แจ้งว่าประมาณ 1 เดือน (หลังจากผ่อนมาห้าปี แต่ไม่เคยทราบว่าสามารถขอลดได้ เสียดอกเบี้ยไปปีละ 14000 หลายปี) ผมกู้สวัสดิการนะครับ (ข้าราชการ) เค้าให้ MRR-2 2 ปี ปีที่ 3 MRR-1 แต่สามารถไปขอลดได้ทุกๆ 2 ปี ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่รู้จริงมั้ยนะครับ เพราะคนทำเรื่องให้ผมตอบมาแบบนี้ แล้วบอกว่าอาทิตย์หน้าก็เซนต์สัญญาใหม่ แต่ผ่านไปสองอาทิตย์โทรไปถาม คนใหม่กลับตอบว่าใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ก็เลยไม่รู้คนทำเรื่องให้ผมชัวร์หรือมั่วเรื่องอื่นด้วยนะครับ) เอกสารที่เอาไปก็บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และก็ทะเบียนสมรสครับ ของผมลดจากส่งเดือนละ 11,300 บาท เหลือ 10,900 บาทครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ขอบคุณที่เข้ามาแชร์กันครับ

   ลบ
 51. ทำเรื่องขอลดดอกเบี้ย พร้อมเข้าสิทธิ์สวัสดิการ ตั้งแต่ต้นกันยา จนพฤศจิกาแล้วยังไม่ได้คำตอบโทรถามธอส.ก็บอกช้าหน่อยเพราะทำ 2 อย่าง สงสัยต้องจ่ายดอกเบี้ยเดิมอีก 1 เดือนถึงจะรู้เรื่องแน่เลย ปล.เป็นโครงการบ้านหลังแรก ขอลดได้เมื่อครบ 5 ปี และที่บริษัทมีสวัสดิการเลยทำเรื่องพร้อมกัน ปกติจะช้าแบบนี้เหรอค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ประมาณ 1 เดือนก็น่าจะได้แล้วครับ คงต้องโทรตามบ่อยๆ

   ลบ
 52. ขอสอบถามคะ เดือนกรกฏจะครบ3ปี ตอนนี้เสียอยู่ 6.25แพงมากแถมตอนแรกไม่ได้บอกด้วยคะว่า0%10เดือนที่ให้คิดจากวันแรกที่ให็กู้สร้างบ้านเลยทำให้เสียไปฟรีๆเลยคะ อีกเดือนกว่าๆจะครบสัญญา โทรไปถามจนท.จะขอปรับลดดอกเบี้ย จนทบอกรอให้อีกสองอาทิตย์ครบสัญญาค่อยมายื่นเรื่องคะ ควรต้องรอไหมคะ แล้วต้องเสียค่าอะไรบ้างคะ .#กราบขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูล#

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ทราบว่ากู้กับธนาคารไหนอยู่ครับ แต่โดยทั่วๆไปแล้ว ทำเรื่องก่อนครบสัญญา 1 เดือนฃ่วงหน้าก่อนนะครับ เพราะมันจะได้พอดีเมื่อใกฃ้ครบ จะได่เซ็นสัญญาเลย ตามที่ผมเขียนให้อ่านกันถึง 2 ครั้ง แม้ครั้งที่ 2 ครั้งล่าสุดขะเลยมาเพราะความผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ตามเถอะครับ
   ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง สำหรับออมสินผมเขียนละเอียดแล้ว รบกวนอ่านด้วยนะครับ ส่วนธนาคารอื่นก็อาจแตกต่างกันไปบ้าง

   ลบ