วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัพเดทสถานะการชำระเงินงวด ผ่อนบ้าน ธ.ออมสิน เป็นตัวอย่าง เทียบกับโปรแกรม Excel ที่ทำขึ้นมา "อัพเดทล่าสุด 19 เมษายน 2561"

บทความนี้ผมจะนำเพื่อนๆ มาดูการชำระเงินงวด ผ่อนบ้านของธนาคารออมสิน ในแต่ละงวด ซึ่งเป็นของผมเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำในการคำนวณดอกเบี้ยผ่อนบ้าน ระหว่างโปรแกรมคำนวณผ่อนบ้าน Excel Version 5.0G กับ การคำนวณดอกเบี้ยที่ธนาคารคำนวณมาให้ โดยจะแชร์ให้ชมกันทุกงวดครับ
(Updated on Apr. 19, 2018)

ซึ่งจริงๆ แล้ว ผมก็ใช้โปรแกรมนี้คอยตรวจสอบการคำนวณดอกเบี้ยที่ได้จากธนาคารอยู่ตลอดทุกงวดอยู่แล้ว แต่ไม่ได้โพสต์ให้ชมกัน ครั้งนี้เลยถือเป็นโอกาสดีที่จะมาแบ่งปันครับ โดยเริ่มที่งวดเดือนตุลาคม 2557 เป็นงวดแรกแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะครับ เรามาดูกันว่า การคำนวณดอกเบี้ยนั้น ตรงกันหรือไม่
ปล.การเรียงในแต่ละงวด งวดล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด ส่วนงวดเก่าสุดจะอยู่ด้านล่างสุด

อัพเดทล่าสุด 19 เมษายน 2561

============================================================
(26) งวดเดือนเมษายน 2561
ชำระเงินงวดวันที่ 19 เมษายน 2561


ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                     4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                        5,000 บาท                               5,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                               915.00 บาท                             915.00 บาท *งวดนี้คาบเกี่ยวดอกเบี้ยลอยตัว 6.25% ฉะนั้นจึงต้องคำนวณแบบ manual ซึ่งก็พบว่าตรงกันกับในใบเสร็จ*
เป็นเงินต้น                               4,085.00 บาท                          4,085.00 บาท
เงินต้นคงเหลือ                    229,462.80 บาท                      229,462.80 บาท


*งวดนี้เป็นงวดพิเศษ เนื่องจากคาบเกี่ยวดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ตามสัญญา 3 ปีคงที่ และลอยตัว 6.25% ฉะนั้นจึงต้องคำนวณแบบ manual ซึ่งก็พบว่าตรงกันกับในใบเสร็จ*

============================================================
(25) งวดเดือนตุลาคม 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                     4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                        6,000 บาท                               6,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                            1,160.78 บาท                          1,160.78 บาท
เป็นเงินต้น                               4,839.22 บาท                          4,839.22 บาท
เงินต้นคงเหลือ                    343,873.50 บาท                      343,873.50 บาท

ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ
*ปล.ไม่ได้ลงกราฟแล้วนะครับ ขี้เกียจ
============================================================
(24) งวดเดือนกันยายน 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 20 กันยายน 2559

ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                   6,000 บาท                               6,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                            1,350.52 บาท                          1,350.52 บาท
เป็นเงินต้น                               4,649.48 บาท                          4,649.48 บาท
เงินต้นคงเหลือ                    348,712.72 บาท                      348,712.72 บาท

ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

แผนภูมิยอดเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ย และเงินต้น (คลิกเพื่อขยายกราฟใหญ่)โดยลูกศรสีส้มคือสถานะงวดปัจจุบัน ส่วนขวามือคือการวางแผนที่จะชำระในอนาคตครับ

============================================================
(23) งวดเดือนสิงหาคม 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 20 สิงหาคม 2559


ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                   6,000 บาท                               6,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                            2,807.63 บาท                          2,807.62 บาท
เป็นเงินต้น                               3,192.37 บาท                          3,192.38 บาท
เงินต้นคงเหลือ                    353,362.20 บาท                      353,362.19 บาท

ซึ่งพบว่า ครั้งนี้ยอดดอกเบี้ยคิดมาประมาณ 2 เท่าจากที่เคยบอกไปในงวดก่อน(อ่านได้ที่งวดก่อน) เพราะงวดที่แล้วไม่ได้คิดดอกเบี้ยมานั่นเอง งวดนี้เลยคิดดอกเบี้ยค้างจากงวดก่อน(1,400.94 บาท) แล้วมาบวกกับดอกเบี้ยงวดนี้(1,406.68 บาท)  แต่ก็ยังมีดอกเบี้ยคลาดเคลื่อนไป -0.01 บาท จากการปัดเศษทศนิยม ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือต่างกัน -0.01 บาทเช่นกัน(น้อยกว่าในใบเสร็จ 0.01 บาท) ซึ่งให้เราเข้าไปแก้ใน Cell ดอกเบี้ยเพิ่มเติมคือ +0.01 หลังสูตร เพื่อให้เท่ากับตัวเลขจริงๆที่ได้ในใบเสร็จ การคำนวณครั้งต่อไปจะได้ไม่คลาดเคลื่อนสะสมครับ ดังนั้นจึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

แผนภูมิยอดเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ย และเงินต้น (คลิกเพื่อขยายกราฟใหญ่)โดยลูกศรสีส้มคือสถานะงวดปัจจุบัน ส่วนขวามือคือการวางแผนที่จะชำระในอนาคตครับ


============================================================
(22) งวดเดือนกรกฎาคม 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 19 กรกฎาคม 2559
ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                 10,000 บาท                             10,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                              0.00 บาท                          1,400.94 บาท
เป็นเงินต้น                        10,000.00 บาท                          8,599.06 บาท
เงินต้นคงเหลือ               356,554.57 บาท                      357,955.51 บาท

ซึ่งพบว่า ครั้งนี้ผิดปกติเป็นครั้งที่ 2 แล้ว เพราะยอดเงินที่ชำระไปวันนี้ ไปตัดต้นทั้งหมดเลย คือ 10,000 บาท ไม่ได้เป็นดอกเบี้ยสักกะบาท งงมากๆครับ แต่เคยเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 24 มค. 57 ตอนนั้นชำระ 4,800 บาท ไปตัดต้น 4,800 บาทหมดเลยเช่นกัน ครั้งนี้เลยไม่ตื่นเต้นอะไรมากนัก แต่จะลองดูว่างวดถัดไป เวลาไปชำระ จะคิดดอกเบี้ยเป็น 2 ครั้งรวมกันเหมือนกับครั้งก่อนหรือไม่ครับ จะรอดู

แผนภูมิยอดเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ย และเงินต้น (คลิกเพื่อขยายกราฟใหญ่)โดยลูกศรสีส้มคือสถานะงวดปัจจุบัน ส่วนขวามือคือการวางแผนที่จะชำระในอนาคตครับ

============================================================
(21) งวดเดือนมิถุนายน 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 18 มิถุนายน 2559
ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
รายการ                     ใบเสร็จการชำระเงินงวด        ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ                4,800 บาท                               4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง                 10,000 บาท                             10,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                       1,341.51 บาท                          1,341.52 บาท
เป็นเงินต้น                          8,658.49 บาท                          8,658.48 บาท
เงินต้นคงเหลือ               366,554.57 บาท                      366,554.58 บาท

ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยคลาดเคลื่อนไป +0.01 บาท จากการปัดเศษทศนิยม ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือต่างกัน +0.01 บาทเช่นกัน(มากกว่าในใบเสร็จ 0.01 บาท) ซึ่งให้เราเข้าไปแก้ใน Cell ดอกเบี้ยเพิ่มเติมคือ -0.01 หลังสูตร เพื่อให้เท่ากับตัวเลขจริงๆที่ได้ในใบเสร็จ การคำนวณครั้งต่อไปจะได้ไม่คลาดเคลื่อนสะสมครับ ดังนั้นจึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

ครั้งนี้แถมแผนภูมิยอดเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ย และเงินต้น โดยแยกทางซ้ายมือในเส้นประสีส้มคือจ่ายไปแล้ว กับขวามือเส้นประสีชมพูคือวางแผนจ่าย ครับ

============================================================
(20) งวดเดือนพฤษภาคม 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 20 พฤษภาคม 2559

ใบเสร็จการชำระเงินงวด และผลจากการคำนวณตามตาราง Excel แสดงดังนี้
ใบเสร็จการชำระเงินงวด                              ผลจากการคำนวณตามตาราง Excel
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ             4,800 บาท                    4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง              10,000 บาท                  10,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                    1,278.03 บาท               1,278.03 บาท


เป็นเงินต้น                       8,721.97 บาท               8,721.97 บาท
เงินต้นคงเหลือ            375,213.06 บาท           375,213.06 บาท

ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

============================================================
(19) งวดเดือนเมษายน 2559
ชำระเงินงวดวันที่ 23 เมษายน 2559

(19.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ             4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง              10,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                    1,692.56 บาท
เป็นเงินต้น                       8,307.44 บาท
เงินต้นคงเหลือ            383,935.03 บาท


(19.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (บรรทัดสุดท้ายในกรอบสีเหลืองของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระขั้นต่ำ             4,800 บาท
เงินงวดที่ชำระจริง              10,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย                    1,692.55 บาท
เป็นเงินต้น                       8,307.45 บาท
เงินต้นคงเหลือ            383,935.02 บาท


ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยคลาดเคลื่อนไป 0.01 บาท จากการปัดเศษทศนิยม ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือต่างกัน 0.01 บาทเช่นกัน(น้อยกว่าในใบเสร็จ +0.01 บาท) ซึ่งให้เราเข้าไปแก้ใน Cell ดอกเบี้ยเพิ่มเติมคือ +0.01 หลังสูตร เพื่อให้เท่ากับตัวเลขจริงๆที่ได้ในใบเสร็จ การคำนวณครั้งต่อไปจะได้ไม่คลาดเคลื่อนสะสมครับ ดังนั้นจึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

============================================================
(5) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ชำระเงินงวดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

(5.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     5,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,462.08 บาท
เป็นเงินต้น      3,537.92 บาท


(5.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (บรรทัดสุดท้ายในกรอบสีเหลืองของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     5,000 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,462.08 บาท
เป็นเงินต้น      3,537.92 บาทซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ


============================================================

(4) งวดเดือนมกราคม 2558
ชำระเงินงวดวันที่ 23 มกราคม 2558

(4.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,472.78 บาท
เป็นเงินต้น      3,327.22 บาท
(4.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (บรรทัดสุดท้ายในกรอบสีเหลืองของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,472.77 บาท
เป็นเงินต้น      3,327.23 บาทซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยคลาดเคลื่อนไป 0.01 บาท จากการปัดเศษทศนิยม ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือต่างกัน 0.01 บาทเช่นกัน(น้อยกว่าในใบเสร็จ +0.01 บาท) ซึ่งให้เราเข้าไปแก้ใน Cell ดอกเบี้ยเพิ่มเติมคือ +0.01 หลังสูตร เพื่อให้เท่ากับตัวเลขจริงๆที่ได้ในใบเสร็จ การคำนวณครั้งต่อไปจะได้ไม่คลาดเคลื่อนสะสมครับ ดังนั้นจึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ


ต้นเดือนมกราคม 2558 นี้ ผมขอมาแชร์หนังสือรับรองการชำระเงินดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ธ.ออมสิน ประจำปี 2557 นะครับ เพราะถ้าใครเสียภาษีเงินได้อยู่ ก็ยิ่งจำเป็นเพราะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้ แต่ได้ไม่เกิน 100,000 บาท ผมไปขอมาแล้วเมื่อเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558 สรุปเสียดอกเบี้ยไปทั้งสิ้น 16,770.62 บาท จริงๆรู้ยอดได้เลยจากโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยบ้านที่ผมทำไว้ อย่าลืมไปขอมานะครับ

หนังสือรับรองการชำระเงินดอกเบี้ยเงินกู้บ้าน ธ.ออมสิน ประจำปี 2557
ขอเมื่อเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558


============================================================
(3) งวดเดือนธันวาคม 2557
ชำระเงินงวดวันที่ 20 ธันวาคม 2557

(3.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     10,000 บาท งวดนี้ชำระเพิ่มครับ
เป็นดอกเบี้ย   1,192.03 บาท
เป็นเงินต้น      8,807.97 บาท


(3.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (บรรทัดสุดท้ายในกรอบสีเหลืองของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,192.03 บาท
เป็นเงินต้น      8,807.97 บาท


ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ


============================================================
(2) งวดเดือนพฤศจิกายน 2557
ชำระเงินงวดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557

(2.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,378.65 บาท
เป็นเงินต้น      3,421.35 บาท


(2.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (บรรทัดสุดท้ายในกรอบสีเหลืองของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,378.66 บาท
เป็นเงินต้น      3,421.34 บาท

ซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยคลาดเคลื่อนไป 0.01 บาท จากการปัดเศษทศนิยม ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือต่างกัน 0.01 บาทเช่นกัน(มากกว่าในใบเสร็จ +0.01 บาท) ซึ่งให้เราเข้าไปแก้ใน Cell ดอกเบี้ยเพิ่มเติมคือ -0.01 หลังสูตร เพื่อให้เท่ากับตัวเลขจริงๆที่ได้ในใบเสร็จ การคำนวณครั้งต่อไปจะได้ไม่คลาดเคลื่อนสะสมครับ ดังนั้นจึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ


============================================================
(1) งวดเดือนตุลาคม 2557
ชำระเงินงวดวันที่ 23 ตุลาคม 2557

(1.1)ใบเสร็จการชำระเงินงวด แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,254.62 บาท
เป็นเงินต้น      3,545.38 บาท(1.2)ผลของการคำนวณจากตาราง Excel งวดนี้ (Hilight สีเหลืองในบรรทัดล่างสุดของตาราง) แสดงดังด้านล่าง
เงินงวดที่ชำระ     4,800 บาท
เป็นดอกเบี้ย   1,254.62 บาท
เป็นเงินต้น      3,545.38 บาทซึ่งพบว่า ตัวเลขดอกเบี้ยตรงกันเป๊ะๆ ทำให้ยอดเงินต้นคงเหลือก็ตรงด้วย จึงลงในช่องสถานะว่า OK สำหรับงวดนี้ไปครับ

ข้อมูลอ้างอิง

เห็นว่าบทความนี้น่าสนใจ รบกวนกดแชร์ด้วยครับ

Booking.com

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น